hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Starte med klatring > Sikringskort

Hva er Ledkort og Topptaukort?

brattkort_voksen.gifLedkort (tidligere Brattkort) er et ferdighetsbevis med ansvarserklæring for klatrere på innendørs klatreanlegg. Ordningen er styrt av Norkes Klatreforbund, og kortet har til hensikt å bedre sikkerheten på slike anlegg. 

Ved å ta Ledkort kan klatrerne dokumentere at de har skaffet seg nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne bruke klatreveggene på en sikker måte. Veggeierne på sin side får gjennom kortet en undertegnet forsikring om at brukerne kjenner til og har akseptert ansvarsforholdene ved å bruke anlegget. For dem som kun vil sikre på topptau er tilbys et Topptaukort med forenklet prøve. 

Kortet utstedes til brukerne på grunnlag av en ferdighetsprøve. Det skal signeres og kan ikke overdras til andre.  Sikringskort gjelder (sammen med betalt billett) som adgangsbevis ved alle klatreanlegg som deltar i ordningen.

HKL gjennomfører jevnlig kurs, sjekk hveggen.no for informasjon om kursdatoer.

Hvorfor Bratt kort?

Inneklatring foregår i et miljø der faren for ulykker er stor. Klatrerne beveger seg høyt over golvet, og sikkerheten er helt avhengig av en sikrer som både er dyktig nok og 100 % påpasselig.  Med stor aktivitet i klatrerommet er det lett å bli distrahert, og det skal lite til for å gjøre feil.  Erfaringene viser da også at det skjer en del ulykker.  De aller fleste av dem er knyttet til klatrernes sikringsarbeid, og oftest skyldes de uoppmerksomhet, manglende kameratsjekk, dårlig kommunikasjon mellom sikrer og klatrer eller svakt sikringshåndverk.

Bratt kort er et virkemiddel for å sikre at brukerne av klatreanlegg har forutsetningene i orden for å unngå ulykker. Virkemidlet legger hovedvekten på den personen som er viktigst for sikkerheten: den som sikrer.  Samtidig skal kortet bidra til at klatrerne er seg bevisst de faremomentene de utsetter seg for.